neto baiano

neto baiano

Foto: Tiago Caldas / A Tarde